nor eng

Bestillingsbetingelser

Gjesten må ha en registrert e-post adresse.

Når blir Gjestens bestilling bindende?
Det er gjestens ansvar å kontrollere bekreftelsen og sørge for at ankomst og avreisedatoene er korrekte. Bestillingen er gyldig så snart Lillehammerhytter  har bekreftet bestillingen, og Gjesten innen avtalt frist har betalt avtalt depositum, eller hele leien.

Når skal gjesten betale?
Gjesten skal betale for leien senest ved det tidspunkt som er angitt i bekreftelsen.
Lillehammerhytter har rett til å kreve en første delbetaling (depositum) i samsvar med bekreftelsen.
Leien skal alltid være ferdigbetalt før den påbegynnes.

For leie som er bestilt 60 dager eller mer før ankomst, skal det betales et depositum på 25%, som må være Lillehammerhytter i hende innen 10 dager fra bestillingsdato.
Restbeløpet av avtalt pris skal være betalt minst 60 dager før ankomst.

For leie som er bestilt 30 – 59 dager før ankomst, skal betaling av avtalt pris være Lillehammerhytter i hende senest 10 dager etter bestilling.

For leie som er bestilt seinere enn 30 dager før ankomst, skal betaling av avtalt pris være Lillehammerhytter i hende bestillingsdagen.

Betaling skjer til angitt kontonummer på tilsendt faktura.

Gebyrer ved betaling.
Ved betaing fra utlandet skal Gjesten betale omkostningene i hjemlandet og i Norge. Lillehammerhytter skal motta den avtalte prisen som er angitt i bekreftelsen, i NOK. Eventuelle avgifter som ikke er betalt, vil bli belastet Gjesten, seinest ved ankomst.

Hva skjer dersom Gjesten ikke betaler i tide?
Lillehammerhytter sender ikke ut noen betalingspåminnelse på ubetalt depositum. Bestillingen slettes dersom depositumet ikke er i hende senest ved forfallsdatoen som står på bekreftelsen.
Dersom Gjesten har betalt depositum, sendes det en (1) påminnelse om sluttbetalingen.
Bestillingen slettes dersom sluttbetalingen ikke er Lillehammerhytter i hende ved dato som står på påminnelsen. Dersom Gjesten ikke betaler i tide, regnes dette som en avbestilling, og da gjelder avbestillingsreglene.

Avbestilling av leie.
For leie som avbestilles 60 dager eller mer før ankomst, beholder Lillehammerhytter depositumet.
Lillehammerhytter kan belaste Gjesten med et ekspedisjonsgebyr på NOK 250,-.

For leie som avbestilles 59 dager eller mindre før ankomst, beholder Lillehammerhytter hele batalingssummen for leien. 

Hvilke forpliktelser har Gjesten.
Gjesten står fullt ansvarlig for eventuelle skader som måtte oppstå i utleiehytten og dens inventar som følge av at Gjesten eller andre som har fått tilgang til hytten, er uaktsomme.
Mellom kl 23 og 07 plikter Gjesten å ta hensyn og holde et lavt støynivå av hensyn til naboer.
Overtredelse av bestemmelsene om røyke- og husdyrforbud medfører en renholdsavgift på fra NOK 5000,-.
Gjesten kan ikke bruke utleiehytten til annet enn det som er avtalt ved bestilling (vanligvis bruk som fritidsbolig), og må ikke la flere personer overnatte enn det som er avtalt. Det er ikke lov å sette opp telt, campingvogn eller musikkanlegg på tomten.
Lillehammerhytter har obligatorisk renhold, men Gjesten plikter å foreta oppvask, rydde, støvsuge og kaste all søppel i containere som står oppstil rundt på Sjusjøen.
Dersom dette ikke blir gjort kan Lillehammerhytter belaste Gjesten med NOK 1500,-.
Samtlige nøkler til utleiehyttene skal innleveres til avtalt sted ved hjemreise. Dersom dette ikke skjer, debiteres Gjesten en avgift på fra NOK 2500,- for bytte av lås.

Lillehammerhytter har rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom Gjesten eller noen i dennes selskap opptrer forstyrrende og- eller gjør skade på utleiehytten, eller området rundt, samt om utleiehytten brukes til noe annet en avtalt formål. I tilfeller hvor avtalen sies opp, må Gjesten med selskap umiddelbart forlate utleiehytten, uten at leiebeløpet tilbakebetales. Dersom avtalen sies opp umiddelbart som følge av ovennevnte årsaker, debiterer Lillehammerhytter en omkostningsavgift tilsvarende skaden, imidlertid minst NOK 5000,-.

Lillehammerhytter har ikke ansvar for gjenglemte gjenstander.